15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Centrum Pomocy Rodzinie

 


Centrum Pomocy Rodzinie


     Zgodnie z programem „Osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin” powołane zostało Centrum Pomocy Rodzinie (CPR), które koordynuje działalność pomocową poprzez dowódcę jednostki wojskowej, szefa sekcji wychowawczej, lekarza, psychologa, kapelana i innych specjalistów, zgodnie z zapotrzebowaniem. CPR działa na bazie klubu jednostki wojskowej.

 

Do głównych zadań Centrum Pomocy Rodzinie należy:

  • Utrzymanie kontaktu z rodzinami uczestników misji
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny
  • Wsparcie psychologiczne członków rodzin
  • Pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych
  • koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym
  • Inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych
  • Stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin
  • Organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin

     Zgodnie z harmonogramem pracy CPR od dnia wylotu żołnierzy w rejon stacjonowania PKW KFOR do dnia powrotu do kraju ustalone zostały dyżury popołudniowe osób funkcyjnych CPR:
 

Poniedziałek       15.00 – 18.00    Szef sekcji wychowawczej
Wtorek                 16.00 – 18.00    Kierownik klubu wojskowego
Środa                   16.00 – 18.00    Kierownik biblioteki
                              16.30 – 18.00    Psycholog (konsultacje umówione telefonicznie)
Czwartek              16.00 – 18.00    Starszy instruktor

 

Numery telefonów do osób funkcyjnych:

 

Szef sekcji wychowawczej -  261 336 373 ; 667 672 546

 

Kierownik klubu wojskowego - 261 336 387;  727 013 678

 

Psycholog - 261 336 451; 727 013 592

 

Kapelan - 261 336 510; 727 013 528

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych