15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Klub Wojskowy

Klub 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego


Klub wojskowy w nowej strukturze działa od 1.01.2012r.

Powstał z połączenia Klubu Garnizonowego i Klubu Żołnierskiego.

 

 

 

Klub wojskowy prowadzi działalność kulturalną, stanowiącą integralną część działalności wychowawczej. Klub koncentruje się na integracji środowiska wojskowego, kadry, pracowników wojska ich rodzin oraz współpracy ze społeczeństwem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Umacnianie więzi środowiskowych następuję poprzez organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko, upowszechnianie kultury, promowanie wojska w środowisku lokalnym.

 

KLUB 15.pplot

ul. Partyzantów 33

19 - 500 Gołdap

Kontakt:

Kierownik Klubu - mgr Katarzyna Kraczaj

CA MON 261 336 387, 727 013 678

Starszy Instruktor - Alicja Cemel

CA MON 261 336 387

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych