15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
Kwalifikacje do służby zawodowej
30.06.2017
Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje kolejne kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.

  

 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi

od dnia 09.01.2017 r. prowadzi nabór do służby zawodowej

na stanowiska w korpusie szeregowych.

 

KWALIFIKACJE SĄ PROWADZONE:

 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK AŻ DO ODWOŁANIA

 

początek każdorazowo o godz. 10.00

na terenie JW. 4808 

przy ul. Partyzantów 33

 

 

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI

1.      obywatelstwo polskie,

2.      wiek – poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)

3.      wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

4.      odbyta  służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR  lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),

5.      niekaralność,

6.      dobry stan zdrowia.

 

KANDYDACI POWINNI MIEĆ ZE SOBĄ:

1.        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,

2.        strój sportowy,

3.        dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),

4.   zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych

5.        wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).

 

KRYTERIA NABORU

1.  rozmowa kwalifikacyjna,

2.  pozytywnie zdany sprawdzian z WF.

3.  uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.

 

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy: 261-336-244


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych