15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
Certyfikacja baterii SON
24.07.2017
W dniach 27 – 30 czerwca 2017 roku bateria przeciwlotniczego SON z 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego została poddana certyfikacji narodowej przez zespół kontrolny z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas ćwiczenia pododdział został poddany sprawdzianowi wyszkolenia ogniowego
i taktycznego realizując kierowanie ogniem podczas odpierania uderzeń środków napadu powietrznego, strzelania bojowe z armat przeciwlotniczych, pokonywanie odcinka skażonego, działania w ramach procedur C – IED i MEDEVAC. Sprawdzeniu podległy również stan techniczny sprzętu wojskowego i uzbrojenia, wyposażenie, kwalifikacje żołnierzy oraz dokumentacja szkoleniowa.

Uzyskane wyniki przez żołnierzy baterii przeciwlotniczej SON dowodzonej przez
kpt. Piotra Garackiewicza potwierdziły bardzo wysoki poziom wyszkolenia pododdziału, uzyskując ocenę: bateria przeciwlotnicza zdolna do podjęcia działań zgodnie
z przeznaczeniem.

Kolejnym sprawdzianem gotowości pododdziału będzie certyfikacja sojusznicza prowadzona przez oficerów z Dowództwa NATO.

 

Tekst: ppłk Radosław KUDRAJ

Zdjęcia: mł. chor. Tomasz WITKOWSKI

 

 

 

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych