15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
TOBRUQ LEGACY – 2017
24.07.2017
W dniach 10 – 23 lipca 2017 roku polski Komponent Wojsk Obrony Przeciwlotniczej uczestniczył w międzynarodowym ćwiczeniu pk. TOBRUQ LEGACY – 2017, na terytorium Litwy.

Komponent w składzie 72 żołnierzy i 20 egzemplarzy sprzętu wojskowego tworzyli żołnierze z 15 Gołdapskiego pułku przeciwlotniczego oraz obsługa przeciwlotniczego zestawu rakietowego POPRAD z 8 pułku przeciwlotniczego. Dowódcą komponentu
był ppłk Radosław Kudraj.

Razem z polskimi przeciwlotnikami w ćwiczeniu brali udział żołnierze z Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz z Wielkiej Brytanii. Łącznie w ćwiczeniu wzięło udział 550 żołnierzy i 120 egzemplarzy sprzętu wojskowego, w tym bateria PATRIOT. Zasadniczym celem ćwiczenia było na bazie przyjętej sytuacji operacyjno – taktycznej sprawdzenie zdolności międzynarodowego stanowiska dowodzenia oraz pododdziałów WOPL do dowodzenia, kierowania ogniem oraz zwalczania przeciwnika powietrznego zgodnie z procedurami Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także wymiana doświadczeń pomiędzy żołnierzami na wszystkich poziomach dowodzenia.

Polski Komponent zdał celująco sprawdzian co zostało potwierdzone przez dowódcę Sił Powietrznych Litwy płk Dainiusa GUZASA oraz oficerów – obserwatorów z USA, Holandii, Niemiec i Litwy. Kunszt polskich przeciwlotników został również doceniony przez Panią Prezydent Litwy Darię Grybaskaite, która podczas dnia dostojnych gości zapoznała się
z polskimi systemami przeciwlotniczymi oraz obserwowała działanie polskich żołnierzy podczas pokazu taktycznego.

Miłym akcentem udziału naszego Komponentu WOPL w ćwiczeniu, była gościnna wizyta na terenie stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 7, na zaproszenie ppłk Piotra Ostrucha, dowódcy PKW.

Za rok spotkamy się na kolejnej edycji międzynarodowego ćwiczenia pk. TOBRUQ LEGACY – 2017 na Węgrzech.

 

 

Tekst: ppłk Radosław KUDRAJ

Zdjęcia: archiwum 15 pplot

 

 

 

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych