15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
Ostatnie pożegnanie por. w st. spocz. Mieczysława Sztabińskiego
30.04.2018
28 kwietnia pożegnaliśmy śp. Mieczysława Sztabińskiego wieloletniego przyjaciela 15 pułku przeciwlotniczego.

 
 
 

 

 

   Mieczysław Sztabiński urodził się 5 października 1923 r. we wsi Frącki na Czarną Hańczą   w Puszczy Augustowskiej.  Wychowany w ciężkich warunkach. Od najmłodszych lat musiał ciężko pracować aby zapewnić sobie i najbliższym podstawowe warunki do życia. Gdy skończył 16 lat wybuchła II wojna światowa, która przyniosła za sobą terror okupanta. Musiał znowu pracować fizycznie na robotach przymusowych na kolei wąskotorowej przy załadunku drewna. Pod koniec wojny w trakcie zrywu młodzieży do walki z okupantem związał się z Armią  Krajową prowadzącą działania partyzanckie w Puszczy Augustowskiej. Po wyzwoleniu ziemi suwalskiej został wcielony do Milicji Obywatelskiej, skąd po kilku latach został zwolniony dyscyplinarnie. Ukończył przeszkolenie wojskowe  dla kierowników jednostek. Dopiero w 1978 r. MON mianował Go na stopień porucznika. W Gołdapi przez niemała 40 lat pracował w Narodowym  Banku Polskim, kończąc pracę na stanowisku Dyrektora Oddziału Powiatowego NBP. Po przejściu na emeryturę kontynuował swoją pasję w działalności społecznej. Będąc członkiem  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych skupiał wokół siebie kombatantów i weteranów działań wojennych i osób represjonowanych w okresie  stalinowskim. Sam był osobą represjonowaną co potwierdził Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznając Mu w 2015 r. uprawnienia kombatanckie. Przez lata pracy w MO i Narodowym Banku Polskim był osobą inwigilowaną przez organy bezpieczeństwa ówczesnego Państwa. 

   Pan Mieczysław był osobą niezwykle komunikatywną i pałającą niesienia pomocy wszystkim potrzebującym a w szczególności przyjął za cel pomoc osobom starszym i schorowanym, chociaż sam borykał się z problemami zdrowotnymi. Był aktywnym członkiem Koła Powiatowego ZKRPiBWP oraz jego wieloletnim Prezesem. Był osobą niezwykle otwartą i komunikatywną. Cechowała Go niezwykła życzliwość i Łatwość zjednywania sobie przychylności znajomych. Był osobą dla której nie było rzeczy niemożliwych do załatwienia. Był obecny na każdej uroczystości patriotycznej i religijnej w Powiecie, mieście i w jednostce wojskowej. Przekazywał nam młodym swoje ciekawe wspomnienia z lat wojny i okupacji.  Uczył młodzież patriotyzmu i miłości do Ojczyzny co jest niezwykle trudne w dzisiejszych czasach.  Można by tak pisać bardzo dużo ciepłych słów o „Mieciu” jak go nazywano w gronie znajomych i przyjaciół, których miał niezliczoną ilość.  Potwierdzili to wszyscy obecnością na ceremonii pogrzebowej w sobotę 28 kwietnia. Swoją postawą i całym swoim życiem zasłużył na takie pożegnanie. Żegnamy Cię poruczniku i nie zapomnimy o Tobie. 

 

Tekst: mjr Grzegorz ŁAPIŃSKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych