15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
Ćwiczenie dowódczo - sztabowe pk. DZIK - 18.
29.05.2018
W dniach 21 - 25.05.2018r. 15.pułk przeciwlotniczy brał udział w ćwiczeniu dowódczo - sztabowym Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej pk. DZIK - 18.

   Podczas ćwiczenia, którym zasadniczym celem było sprawdzenie gotowości i zdolności do realizacji zadań zgodnie przeznaczeniem przez 15.pułk przeciwlotniczy, na tle przyjętej sytuacji operacyjno – taktycznej pułk przeciwlotniczy realizował proces decyzyjny planowanie i organizowanie działań bojowych, a następnie prowadził osłonę przeciwlotniczą wybranych elementów ugrupowania bojowego zgrupowania operacyjnego.

   Kierownictwo ćwiczenia poprzez podgrywane incydenty sprawdzało zdolność pułku przeciwlotniczego do reagowania na powstałe zakłócenia w planowej działalności oddziału.

   Kierownik ćwiczenia podczas wizyty w dniu 23.05.2018r. wysoko ocenił organizację i działalność operacyjno – taktyczną stanowiska dowodzenia pułku przeciwlotniczego oraz 2.dywizjonu przeciwlotniczego. 15.pułk przeciwlotniczy po raz kolejny potwierdził gotowość do działania zgodnie z przeznaczeniem.

 

GALERIA

 

Tekst: ppłk Radosław KUDRAJ

Zdjęcia: mł. chor. Tomasz WITKOWSKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych