15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
Zajęcia zgrywające kompanię w batalionie logistycznym.
13.06.2018
Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć blog” w dniach 11-14.06.2018r. dowódcy kompanii batalionu logistycznego zrealizowały zajęcia zgrywające pododdział logistyczny.

  

 

 

   Celem zajęć była ocena poziomu wyszkolenia indywidualnego i zespołowego, poprzez sprawdzenie działań na stanowisku funkcyjnym w czasie realizacji zadań bojowych, a w szczególności w składzie elementów i urządzeń logistycznych (punktu zaopatrywania, czołówek materiałowych, PZUS-p, PRiPT, GER, itd.). Ponadto, przeprowadzono strzelania bojowe z broni strzeleckiej oraz sprawdzono umiejętność dowodzenia i kierowania. Powyższe sprawdzenie przeprowadzono w warunkach poligonowych, łącząc wysiłek szkoleniowy z pododdziałami dywizjonu przeciwlotniczego. Zakładane cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

 

 GALERIA

 

Tekst: ppłk Leon MENTEL

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych