15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
Tobruq Legacy - 18
25.06.2018
Na terytorium Węgier 53 żołnierzy z 15.pułku przeciwlotniczego pod dowództwem ppłk KUDRAJA brało udział w sojuszniczym ćwiczeniu z wojskami pod kryptonimem Tobruq Legacy - 18.

   Obok polskich przeciwlotników w ćwiczeniu udział wzięli żołnierze z Węgier, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, Hiszpanii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

   Po przegrupowaniu drogą powietrzną i kołową pododdział zrealizował cześć wstępną by w dniach 11 – 13.06.2018r. wziąć udział w części głównej ćwiczenia.  

   Podczas ćwiczenia na tle przyjętej sytuacji operacyjno – taktycznej oraz podgrywane incydenty Kierownictwo ćwiczenia sprawdzało zdolność stanowisk dowodzenia i pododdziałów przeciwlotniczych do realizacji zadań osłony przeciwlotniczej w środowisku sojuszniczym oraz reagowania na powstałe zagrożenia i zakłócenia, w tym: na ataki sił specjalnych i grup dywersyjno – rozpoznawczych, utratę łączności z pododdziałami oraz działanie w warunkach zagrożenia atakami CBRN.

   Podczas Dnia Dostojnych Gości, w których wziął udział Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, przeciwlotnicy z 15.pplot prezentowali wyszkolenie specjalistyczne i sprzęt wojskowy w ramach przygotowanego pokazu dynamicznego i statycznego.

   W dniu 15.06.2018r. pododdział zrealizował końcową część ćwiczenia i po wykonanym zadaniu bezpiecznie powrócił do miejsca stałej dyslokacji.

   W kolejnej edycji ćwiczenia Tobruq Legacy – 19 planowanej do realizacji na terytorium Polski również wezmą udział przeciwlotniczy z 15.pułku przeciwlotniczego.
    Do widzenia za rok.

 

 GALERIA

 

Tekst: ppłk Radosław KUDRAJ

Zdjęcia: archiwum 15.pplot

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych