15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Aktualności
Obchody Święta Wojska Polskiego  w Gołdapi.
21.08.2018
15 sierpnia został ustanowiony jako Święto Wojska Polskiego. Data ma przypominać o heroizmie polskich żołnierzy podczas Bitwy Warszawskiej stoczonej w 1920 r., z tej okazji 17 sierpnia w Gołdapi odbyły się wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego.

   W piątek, 17 sierpnia br. na Placu Zwycięstwa w Gołdapi odbyły się uroczyste, wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. W Warmińsko - Mazurskich obchodach święta wszystkich Polaków uczestniczyli: przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych z wojewodą  Arturem Chojeckim, marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem i burmistrzem Gołdapi Tomaszem Luto na czele, przedstawiciele służb mundurowych województwa warmińsko – mazurskiego oraz weterani i kombatanci. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu narodowego, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto serdecznie powitał wszystkich gości przybyłych na uroczystość.

   Następnie odczytano decyzje i rozkazy związane z nadaniem medali „Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny oraz za „Zasługi Dla Obronności Kraju”. Generał dyw. Marek Sokołowski w asyście Wojewody Warmińsko - Mazurskiego wręczył wyróżnionym żołnierzom medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Złoty medal otrzymał m.in. gen. bryg. Stanisław Kaczyński, płk Sławomir Kojło i płk Jacek Ostrowski. Brązowy medal otrzymali m.in. kpt. Mariusz Jachacz, mł. chor. Piotr Boruc i st. kpr. Łukasz Rogalewski. Dowódca wręczył również medale za Zasługi Dla Obronności Kraju.  Złotym medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju uhonorowani zostali mjr Ryszard Paryna i por. Arkadiusz Klepacki, srebrnym medalem uhonorowano min. kpt. Grzegorza Beruta i chor. Pawła Paczkowskiego, natomiast brązowy medal otrzymał m.in. st. kpr. Mariusz Bronicki i st. szer. Sebastian Brzóska.

   Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mjr Grzegorzowi Łapińskiemu medal „Pro Patria”, który w imieniu Szefa Urzędu wręczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

   Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Były Więźniów Politycznych przyznał także Kombatancki Krzyż Zwycięstwa jako wyraz szacunku w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich. Zaszczytu otrzymania tego odznaczenia dostąpili: płk  Sławomir Kojło, p. Katarzyna Kraczaj, mł. chor. Tomasz Witkowski i szer. Kamil Mazurkiewicz. Ponadto medale 30-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali gen. dyw. Marek Sokołowski i płk Sławomir Kojło, które wręczył członek Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej prezes koła w Olecku Pan płk dr inż. Władysław Krajewski.

   Zabierając głos Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki podkreślił wysoki poziom umiejętności i profesjonalizm prezentowany przez żołnierzy 16.Dywizji Zmechanizowanej, dodał, że żołnierze pełnią trudną i niebezpieczną służbę, za którą społeczeństwo powinno być im wdzięczne. Wystąpienie zakończył życzeniami kolejnych sukcesów służbowych i powodzenia w życiu osobistym.

   Zwracając się do przybyłych gości i żołnierzy marszałek Gustaw Marek Brzezin podziękował żołnierzom za wzorowe wykonywanie zadań przez żołnierzy 16.Dywizji w kraju oraz poza jego granicami. Podkreślił, że: „w dniu Święta Wojska Polskiego czerpiemy siłę z munduru polskiego żołnierza, dlatego trzeba im dziękować za ofiarną służbę, za trud i poświęcenie dla kraju i dla naszej małej warmińsko – mazurskiej ojczyzny.”

   Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci Oręża Polskiego, po salwie honorowej oddanej przez kompanię honorową odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie swój pokaz musztry paradnej zaprezentowała kompania z 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej pod dowództwem kpt. Marcina Kownackiego. Ich niebywałe wyszkolenie i perfekcyjne wykonanie elementów musztry wzbudziły wielki podziw u zebranych gości i mieszkańców, którzy nagrodzili ich gromkimi brawami. Uroczystość obchodów święta Wojska Polskiego zakończyła się defiladą pododdziałów. Po uroczystym apelu odbył się koncert zespołu estradowego Marynarki Wojennej „Riwiera”. Mieszkańcy Gołdapi oraz licznie przybyli turyści mogli obejrzeć sprzęt wojskowy jednostek 16.DZ w pokazie statycznym oraz zapoznać się z dorobkiem jednostek w stoiskach promocyjnych ustawionych na placu.

 

 GALERIA

 

Tekst: mjr Grzegorz ŁAPIŃSKI, ppor. Karol FRANKOWSKI

Zdjęcia: mł. chor. Tomasz WITKOWSKI, st. kpr. Henryk ŻUK, szer. Kamil MAZURKIEWICZ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych