15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
O nas

O nas

 

1)     Charakterystyka, miejsce stacjonowania, przeznaczenie i zadania

    15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy jest oddziałem przeciwlotniczym podporządkowanym Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, stacjonuje w garnizonach Gołdap i Elbląg. Przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych lecących na małych i bardzo małych wysokościach.

 

 

 

2)     Podstawowy sprzęt bojowy.

    Pododdziały wyposażone są w przeciwlotnicze zestawy rakietowe KUB zdolne do niszczenia celów powietrznych  lecących na małych i bardzo małych wysokościach, w zestawy artyleryjsko - rakietowe ZUR - 23 - 2KG oraz w przenośne zestawy przeciwlotnicze "GROM".

 

 

 

3)    Symbolika jednostki.

Oznaka rozpoznawcza 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ma kształt tarczy o wymiarach 50 x 70 mm. Głównym motywem oznaki rozpoznawczej jest herb Gołdapi i dwa miecze grunwaldzkie. Tarcza herbu jest srebrno - czarną szachownicą , w środku której znajduje się jagielloński orzeł z literą „ S” na piersi. Umieszczenie herbu miasta Gołdap na oznace wskazuje na naszą ponad 40 letnią obecność w tym garnizonie. Jest wyrazem przywiązania środowiska wojskowego jednostki do miasta, a także zaangażowania żołnierzy jednostki w życie społeczne i kulturalne gminy i regionu. Jest uzasadnione również tym, że 15.Pułk Przeciwlotniczy w swojej nazwie posiada wyróżniające miano „Gołdapski”. Herb został nadany Miastu wraz z nadaniem praw miejskich w 1570 roku. Dwa miecze grunwaldzkie są elementem odznaki pamiątkowej 15 Warmińsko - Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły w Olsztynie w skład, której wchodził 15.pplot. Przyjęte barwy /żółta i zielona/ charakteryzują broń przeciwlotniczą. Oznakę tego samego wzoru na mundur polowy zaprojektowano w barwach maskujących: tło tarczy – kolor khaki ze srebrną obwódką. Oznaka rozpoznawcza wprowadzona została Decyzją Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

Proporczykiem na beret 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego jest prostokąt z wcięciem do skrzyżowania przekątnych składający się z dwóch pasów. Górny pas – koloru żółtego, dolny pas – koloru zielonego, są to barwy charakteryzujące broń przeciwlotniczą. Na proporczyku umieszczona jest cyfra „15”  z odznaki pamiątkowej pułku, która wyraża numer pułku. Proporczyk na beret został wprowadzony Decyzją Nr 99/MON z dnia 29 marca 2012r.

 

 

 

 

 

Odznakę pamiątkową stanowią wypukła lufa armatnia skrzyżowana z rakietą w kolorze złota. Na nie nałożony jest herb miasta Gołdap. Nad herbem jest umiejscowiona prostokątna, żółto – zielona / stanowiąca tradycyjne barwy przeciwlotników/ płytka emaliowana z numerem pułku „15”. Umieszczenie herbu miasta GOŁDAP na odznace pamiątkowej jest wyrazem przywiązania żołnierzy pułku do miasta, a także łączności ze społeczeństwem oraz zaangażowania żołnierzy w życie społeczne i kulturalne gminy i regionu. Odznaka pamiątkowa została wprowadzona Decyzją Nr 99/MON z dnia 29 marca 2012r.
   

 

 

 

 

 

 

Sztandar 15.pplot ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru miasta
i gminy Gołdap  został nadany pułkowi 9 listopada 1994r. przez Prezydenta RP Lecha WAŁĘSĘ. Sztandar w imieniu Prezydenta RP wręczył zastępca dowódcy WOW – gen. bryg. Zygmunt Skuza w dniu 12 listopada 1994r. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się na Placu Zwycięstwa w Gołdapi w obecności zaproszonych przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych, byłych dowódców, żołnierzy i przyjaciół pułku oraz bardzo licznie zgromadzonego społeczeństwa Gołdapi. Na stronie głównej Sztandaru w wieńcach wawrzynu znajdujących się w czterech rogach płatu umieszczona jest cyfra  „15”, określająca numer Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Na stronie odwrotnej Sztandaru w wieńcach wawrzynu umieszczone są:
-    data „7.V.1944”, która symbolizuje początek dziedzictwa tradycji 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.
-    odznaka korpusu wojsk artylerii, którą stanowią dwie skrzyżowane, stylizowane lufy armatnie. Ich umieszczenie na Sztandarze jest wyrazem przynależności i szacunku do tego rodzaju wojsk;
-    odznaka pamiątkowa 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, która jest symbolem szacunku dla żołnierskiej służby okresu powojennego oraz połączenia tradycji ze współczesnym obliczem Pułku.
herb miasta GOŁDAP, który jest wyrazem przywiązania środowisk wojskowych pułku do miasta GOŁDAP oraz tym, że 15.pplot w swojej nazwie posiada wyróżniające miano „Gołdapski”. Zwieńczeniem Sztandaru jest Głowica, w podstawie której umieszczono cyfrę „15”, która wyraża numer Jednostki.

 

 

 

 

 

 

4)    Szczególne osiągnięcia i wyróżnienia

     Za całokształt działalności i uzyskanie ponadprzeciętnych wyników w szkoleniu 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy w 1994r. został wyróżniony przez Szefa Sztabu Generalnego WP „Znakiem Honorowym Siły Zbrojne RP”. W 2006 roku z kontroli kompleksowej prowadzonej przez Departament Kontroli MON pułk otrzymał ocenę średnią 4,20 i była to najwyższa ocena w WP. W 2012r. Minister Obrony Narodowej wyróżnił 15.pplot „Wpisaniem zasług oddziału do Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. W 2012 roku z kontroli kompleksowej prowadzonej przez Departament Kontroli MON pułk otrzymał ocenę średnią 4,00 i była to najwyższa ocena wśród kontrolowanych jednostek w 2012r. W 2007 r. 2. dywizjon przeciwlotniczy dowodzony przez ppłk mgr Witolda Kisielewskiego, za osiąganie bardzo dobry wyników w szkoleniu specjalistycznym i bojowym wyróżniony został przez Dowódcę Wojsk Lądowych tytułem honorowym „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych”. W 2011r. 1.dywizjon przeciwlotniczy wyróżniony został przez Dowódcę Wojsk Lądowych "Dyplomem Uznania". W 2012r. 1.dywizjon przeciwlotniczy za uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu oraz wykonaniu bojowych strzelań rakietowych na ocenę bardzo dobrą wyróżniony został tytułem honorowym „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych”, a bateria techniczna tego dywizjonu "Dyplomem Uznania". Decyzją nr 9 / wych.  z dnia 13 lipca 2012r. Minister Obrony Narodowej wyróżnił 15 Gołdapski  Pułk Przeciwlotniczy wpisem do ,, Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. Decyzją nr 5 / wych. 18 lutego 2013 Minister Obrony Narodowej wyróżnił 15 Gołdapski  Pułk Przeciwlotniczy tytułem honorowym ,,Przodujący Odział Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w 2012r.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych