15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Jak zostać pdf

Biorąc pod uwagę zadania i cele stawiane w 15 pplot główny nacisk na pozyskanie przyszłych podoficerów skierowano w stronę szeregowych zawodowych, którzy obecnie pełnią służbę w strukturach 15 Gołapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Przede wszystkim oni stanowią najbardziej pożądany w Pułku zasób osobowy, który w przyszłości zapewni pozyskanie najbardziej wartościowych podoficerów. Korpus szeregowych zawodowych został przygotowany, wyszkolony i sprawdzony zarówno w warunkach poligonowych oraz podczas misji bojowych poza granicami kraju.

 

       Szeregowy zawodowy może ubiegać się o zakwalifikowanie na egzamin na podoficera. W tym celu musi wystąpić z pisemnym wnioskiem drogą służbową do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, który to podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu szeregowego zawodowego na egzamin na podoficera. Pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich mają szeregowi zawodowi, którzy pełnili zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat oraz posiadają bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej.

 

O przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej może ubiegać się osoba:

 • nie karana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej; ukończone 18 lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej - wykształcenie średnie.

Kandydaci na podoficerów przystępujący do egzaminów wstępnych muszą posiadać następujące wyposażenie:

 • dwa mundury polowe wz.93 lub wz.2010 (dodatkowo w okresie zimowym ubranie ochronne, czapkę zimową, czapkę futrzaną oficerską, trzewiki zimowe, rękawice);
 • pas żołnierski;
 • szelki do przenoszenia oporządzenia;
 • hełm;
 • maskę (MP-4 lub MP-5);
 • OP-1;
 • ochronniki słuchu;
 • strój sportowy, ubiór treningowy – żołnierzy Wojska Polskiego "NIEBIESKI" (dres, spodenki gimnastyczne, koszula krótki rękaw, buty);
 • torba podróżna, poligonowa (plecak), na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego;
 • przybory piśmiennicze,
 • "Polecenie wyjazdu służbowego” – umożliwiające zaprowiantowanie żołnierzy na czas egzaminu.

 

REGULAMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO DO SPWL

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych