15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Szeregowy roku 2016

   st. szer. Dariusz ŁATWIS pełni zawodową służbę wojskową od 01 grudnia 2008 r. i obecnie zajmuje stanowisko kierowcy w kzaop, blog.

 

   W czasie pełnienia służby dał się poznać jako żołnierz zdyscyplinowany, dyspozycyjny i sumiennie wywiązujący się ze swoich obowiązków. W ostatniej opinii służbowej wystawionej w dniu 26.09.2015 r. otrzymał ocenę wzorową, jak również ocenę bardzo dobrą otrzymał ze sprawdzianu rocznego z wychowania fizycznego za rok 2016. W bieżącym roku nie przebywał na zwolnieniach lekarskich.

 

   W opinii swoich przełożonych żołnierz posiada duży zasób wiedzy fachowej, którą potrafi zastosować w praktyce jaki podzielić się nią z młodszymi kolegami.

 

   St. szer. ŁATWIS stale podnosi swoje kwalifikacje i wykształcenie, ukończył studia magisterskie na kierunku politologii w specjalizacji administracja bezpieczeństwa publicznego.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych