15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Wojskowa Asysta Honorowa

 

 

Informacje na temat wojskowej asysty honorowej

1)     Obszar, na terenie którego 15 pułk przeciwlotniczy odpowiada za przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne :

Garnizon Gołdap powiat : gołdapski,

 

2)     Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista) nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Ustala on również rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych. Obowiązkowo wojskową asystę honorową przydziela się dla:

- Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

- Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

-   Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

-   Żołnierzy w służbie czynnej;

-   Byłych żołnierzy zawodowych;

- Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki wojskowej/instytucji wojskowej).

 

3)     O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca garnizonu:

 

Garnizon Gołdap:

 

płk dypl. Sławomir KOJŁO

19 – 500 Gołdap
ul. Partyzantów 33

tel.261-336-313

 

4)     Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania wojskowej asysty honorowej:

Wzór pisma do dowódcy o wojskowej asysty honorowej Załącznik 1

Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej Załącznik 2

 

5)     Podejmując decyzję, o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową dowódca może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczącego organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych) lub kierowników urzędów centralnych oraz IPN.

 

6)     Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest:

 

mjr Grzegorz ŁAPIŃSKI

tel. 261-336-373

kom. 667 672 546

 

7)     Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,

00-909 Warszawa,

fax. 261-873-259

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych