15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Dowódca
płk Sławomir KOJŁO - pełni obowiązki Dowódcy Pułku od dnia 19 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych