15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Szef sztabu

ppłk Tomasz SAWCZUK - pełni obowiązki Szefa Sztabu od dnia 3 kwietnia 2018 r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych