15 pułk przeciwlotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

 

 

Informacje na temat wojskowej asysty honorowej

1)     Obszar, na terenie którego 15 pułk przeciwlotniczy odpowiada za przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne :

Garnizon Gołdap powiat : gołdapski,

2)     Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista) nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

   Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Ustala on również rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych. Obowiązkowo wojskową asystę honorową przydziela się dla:

- Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

- Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

- Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

- Żołnierzy w służbie czynnej;

- Byłych żołnierzy zawodowych;

- Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki wojskowej/instytucji wojskowej).

3)     O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca garnizonu:

Garnizon Gołdap:

płk Tomasz ISIO

19 – 500 Gołdap
ul. Partyzantów 33

tel.261-336-313

 

4)     Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania wojskowej asysty honorowej:

- Wzór pisma do dowódcy o wojskowej asysty honorowej

- Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej

 

5)     Podejmując decyzję, o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową dowódca może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczącego organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych) lub kierowników urzędów centralnych oraz IPN.

6)     Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest:

mjr Grzegorz ŁAPIŃSKI

tel. 261-336-373

kom. 667 672 546

 

7)     Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,

00-909 Warszawa,

fax. 261-873-259

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

15 pułk przeciwlotniczy
Partyzantów 33
19-500 Gołdap
tel. 261336491
fax. 261336294
15pplot.sekretariat@wp.mil.pl

    
  • BIP